2 zł NG – Łowicz – Historyczne Miasta w Polsce

Cena:

Stan: menniczy

Awers: W centralnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2008. Poniżej orła stylizowany fragment muru miejskiego z blankami oraz z bramą o rozwartych wrotach, z uniesioną kratą w prześwicie. Pod lewą łapą orła znak mennicy.

Rewers: Wizerunek Ratusza w Łowiczu. Z lewej i z prawej strony stylizowane wizerunki drzew. U dołu stylizowany wizerunek fragmentu wycinanki łowickiej. U góry półkolem napis: ŁOWICZ.

Na boku: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant awersu: Ewa Tyc-Karpińska
Projektant rewersu: Robert Kotowicz

Na stanie

Kategorie: ,

Opis

Miasto znane jest przede wszystkim jako siedziba arcybiskupów gnieźnieńskich, od XV wieku używających tytułu prymasów Polski. Najstarsza wzmianka o Łowiczu pochodzi z 1136 r.; mowa w niej o zatwierdzeniu prawa arcybiskupów gnieźnieńskich do dóbr łowickich. Lokację miasta przeprowadzono prawdopodobnie przed 1298 r.

W 1433 r. kościół farny podniesiono do rangi kolegiaty. W następnych stuleciach stała się ona jednym z dwóch miejsc pochówku prymasów, oprócz katedry gnieźnieńskiej. Dzięki obecności prymasów Łowicz wielokrotnie odgrywał istotną rolę w polityce krajowej. W 1793 r. Łowicz przeszedł pod panowanie pruskie, w 1807 r. wszedł w skład Księstwa Warszawskiego, a w 1815 r. znalazł się w granicach Królestwa Polskiego. Po sekularyzacji dóbr arcybiskupich w 1795 r. powstał potężny zespół dóbr, zwany Księstwem Łowickim. Napoleon ofiarował go marszałkowi Louisowi Davout. Po 1815 r. car Aleksander I przekazał go swemu bratu, wielkiemu księciu Konstantemu, którego małżonka, Joanna Grudzińska używała tytułu księżnej łowickiej. Po powstaniu listopadowym dobra łowickie były własnością kolejnych carów. W 1845 r. Łowicz uzyskał połączenie kolejowe z Warszawą. W 1939 r. w Łowiczu i wokół miasta toczyły się zacięte walki, m.in. Bitwa nad Bzurą. W 1992 r. Łowicz podniesiono do rangi biskupstwa. Obecnie jest ważnym ośrodkiem akademickim i gospodarczym.

Dodatkowe informacje

Waga0.0815 kg
Wymiary2.7 × 2.7 × 0.2 cm
Stop

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Nakład

1100000

Data emisji

05-03-2008

Średnica

27,00 mm