2 zł NG – Racibórz – Historyczne miasta w Polsce

Cena:

Stan: menniczy

Awers: W centralnej części wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej. Z prawej strony napis: 2 ZŁ. U góry półkolem napis: RZECZPOSPOLITA POLSKA oraz oznaczenie roku emisji: 2007. Poniżej orła stylizowany fragment muru miejskiego z blankami oraz z bramą o rozwartych wrotach, z uniesioną kratą w prześwicie. Pod lewą łapą orła znak mennicy: MW.

Rewers: Wizerunek Wieży Więziennej w Raciborzu. W tle stylizowany wizerunek Odry z lotu ptaka. Z prawej strony napis: RACIBÓRZ. Na boku: ośmiokrotnie powtórzony napis: NBP, co drugi odwrócony o 180 stopni, rozdzielony gwiazdkami.

Projektant awersu i rewersu: Ewa Tyc-Karpińska

Na stanie

Kategorie: ,

Opis

Miasto na Górnym Śląsku nad Odrą. Pierwsza wzmianka o tym mieście w Kronice Galla Anonima, który odnotował zdobycie grodu Racibórz przez Bolesława Krzywoustego w 1108 r. Po podziale Śląska w 1173 r. wyodrębniło się Księstwo Raciborskie. Lokacja miasta, którego szczególna rola polegała na tym, że kontrolowało wylot Bramy Morawskiej na Śląsk, nastąpiła przed 1217 r.

Księstwo Raciborskie w 1336 r. przeszło we władanie Przemyślidów opawskich, a w XVI wieku weszło w skład unii Korony Czeskiej Świętego Wacława. W połowie XVIII wieku wraz z większością Śląska Księstwo Raciborskie przeszło pod władztwo Hohenzollernów, najpierw w składzie Prus, a następnie także Niemiec. Wybudowanie linii kolejowej z Berlina do Wiednia i dalej do Stambułu w 1846 r. zapoczątkowało rozwój urbanistyczny miasta. Po podziale Górnego Śląska, w 1922 r. Racibórz pozostał w granicach Niemiec i stał się miastem granicznym oraz siedzibą władz prowincjonalnych.

W czasie wojny znacznie zniszczony (od 70 do 85 %, różne szacunki). W 1945 r. Racibórz znalazł się w granicach Polski. W lipcu 1997 r. miasto doświadczyło katastrofalnej powodzi, ze skutkami której zmagało się przez następne lata. Miasto posiada długą tradycję menniczą. Pierwsze monety wybijał jeszcze książę raciborski Mieszko Plątonogi. Założona przez niego na początku XIII wieku mennica w Raciborzu, funkcjonowała do początków XVIII wieku. Miasto to emitowało także własny pieniądz zastępczy w początkach XX wieku.

Dodatkowe informacje

Waga0.0815 kg
Wymiary2.7 × 2.7 × 0.2 cm
Stop

CuAl5Zn5Sn1

Stempel

zwykły

Nakład

1000000

Data emisji

09-05-2007

Średnica

27,00 mm