Książka Bezprzewodowe sieci komputerowe – Bartłomiej Zieliński

Cena: 20 

Autor Bartłomiej Zieliński

Rok wydania 2000

Stan: używana 4/6.

Na stanie

Opis

Spis treści

Przedmowa (7)

Rozdział 1. Wprowadzenie (9)

   • Rozwój sieci komputerowych (9)
   • Przyczyny stosowania mediów bezprzewodowych (10)

Rozdział 2. Charakterystyka bezprzewodowych mediów transmisyjnych (13)

   • Fale radiowe i mikrofale (14)
    • Klasyfikacja sposobów propagacji fal radiowych (15)
    • Wpływ środowiska na propagację fal radiowych (16)
    • Propagacja wybranych zakresów fal radiowych (18)
   • Światło laserowe i podczerwień (24)
    • Fale z zakresu podczerwieni (24)
    • Światło laserowe (25)
   • Struktura radiowego systemu transmisyjnego (27)
    • Modulacja w cyfrowych systemach radiokomunikacyjnych (27)
    • Wykorzystanie fal radiowych do transmisji danych (28)
    • Dobór parametrów systemu radiokomunikacyjnego (29)
    • Systemy radiowe z widmem rozproszonym (32)
   • Struktura optycznego systemu transmisyjnego (40)
    • Nadajniki i odbiorniki promieniowania świetlnego (40)
    • Modulacja w optycznych systemach transmisyjnych (41)
    • Rodzaje łączy optycznych (42)
   • Uwarunkowania prawne (43)
   • Możliwości techniczne (43)

Rozdział 3. Protokoły dostępu bezprzewodowych (45)

   • Geneza problemu (45)
    • Zjawisko ukrytej stacji (46)
    • Zjawisko odkrytej stacji (47)
    • Interferencje (48)
    • Efekt przechwytywania (48)
   • Przegląd protokołów dostępu do łącza (48)
    • Protokoły Aloha (49)
    • Protokół CSMA/CA (49)
    • Protokół BTMA (50)
    • Protokół SRMA (51)
    • Protokoły MSAP i BRAM (52)
    • Protokoły MACA i MACAW (53)
    • Protokoły FAMA (54)
    • Protokół BAPU (55)
   • Ocena efektywności protokołów (56)
    • Efektywność protokołów rodziny Aloha (56)
    • Efektywność protokołów rodziny CSMA (57)
    • Efektywność protokołów CSMA/CD (62)
    • Efektywność protokołów rodziny FAMA (65)

Rozdział 4. Systemy cyfrowej transmisji bezprzewodowej (69)

   • Cyfrowa telefonia bezprzewodowa (70)
    • Standard GSM (70)
    • Standard DECT (77)
   • Bezprzewodowe sieci rozległe (80)
    • Sieć Aloha (80)
    • Sieć Packet Radio (82)
    • System CDPD (85)
    • System Mobitex (86)
    • Sieć trankingowa TETRA (88)
   • Bezprzewodowe sieci lokalne (91)
    • Standard IEEE 802.11 (91)
    • Standard HiPeRLAN (96)
    • System IrDA (100)
    • System BlueTooth (104)
    • Porównanie systemów IrDA i BlueTooth (109)

Rozdział 5. Sprzęt do transmisji bezprzewodowej (111)

   • Przegląd urządzeń do transmisji bezprzewodowej (111)
    • Urządzenia typu DCE (112)
    • Mosty bezprzewodowe (116)
    • Inne rozwiązania (118)
   • Przykłady konfiguracji sieci bezprzewodowych (119)
    • Modemy i kontrolery pakietowe (119)
    • Bezprzewodowe sieci lokalne (120)
    • Sieci pracujące w systemach IrDA lub BlueTooth (124)
   • Efektywność sieci bezprzewodowych (125)

Rozdział 6. Współpraca sieci bezprzewodowej i przewodowej (131)

   • Metody integracji sieci (132)
   • Zadania konwertera protokołów (134)
   • Warianty realizacji konwertera protokołów (136)

Rozdział 7. Przykładowe konwertery protokołów (139)

   • Konwerter protokołów dla łącza RS-232C (139)
    • Protokół łącza bezprzewodowego (140)
    • Struktura sprzętowa konwertera (141)
    • Oprogramowanie konwertera (142)
    • Ocena konwertera (145)
   • Konwerter dla sieci przemysłowych (146)
    • Protokół łącza radiowego (147)
    • Zasady konwersji protokołów (148)
    • Projekt konwertera protokołów (149)
    • Oprogramowanie konwertera (150)
    • Ocena konwertera dla sieci Modbus (153)
   • Konwerter dla wielu segmentów sieci Modbus (153)
    • Protokół łącza radiowego (153)
    • Zasady konwersji protokołów (155)
    • Projekt konwertera protokołów (155)
    • Oprogramowanie konwertera (156)
    • Ocena konwertera (157)
   • Elementy analizy czasowej konwerterów (157)
    • Transmisja danych o dużej objętości (158)
    • Transmisja danych o małej objętości (158)
    • Analiza czasowa konwertera dla łącza RS-232C (158)
    • Analiza czasowa konwertera dla sieci przemysłowych (162)
    • Analiza konwertera dla wielu segmentów sieci Modbus (163)

Rozdział 8. Efektywność sieci zawierającej konwertery (165)

   • Wpływ parametrów konwertera na przebieg transmisji (165)
    • Wpływ długości ramki oraz liczby potwierdzeń (166)
    • Wpływ szybkości komunikacji z komputerem oraz długości przesyłanej informacji (170)
   • Współpraca konwerterów z siecią Modbus (171)
   • Konwertery w wielosegmentowej sieci Modbus (173)
    • Pomiary w dwóch segmentach przewodowych (173)
    • Pomiary w jednym segmencie bezprzewodowym (174)
    • Pomiary w kilku segmentach bezprzewodowych (176)

Rozdział 9. Integracja sieci w przyszłości (181)

Dodatki (183)

Dodatek A Zestawienia parametrów wybranych urządzeń (185)

Dodatek B Omówienie literatury (195)

Skorowidz (197)