Książka C++ Leksykon kieszonkowy

Cena: 15 

Autor Kyle Loudon

Rok wydania 2003

Stan: nowa 6/6. Nigdy nie czytana.

Na stanie

Opis

Spis treści

Wprowadzenie (7)

   • Konwencje typograficzne (8)
   • Podziękowania (8)
   • Zgodność z językiem C (8)

Struktura programu (9)

   • Miejsce rozpoczęcia wykonywania (10)
   • Zakończenie wykonywania (12)
   • Pliki nagłówkowe (12)
   • Pliki źródłowe (14)
   • Dyrektywy preprocesora (15)
   • Makra preprocesora (20)

Typy podstawowe (21)

   • bool (21)
   • char oraz wchar_t (22)
   • short, int, long (23)
   • float, double, long double (26)

Typy złożone (27)

   • Wyliczenia (28)
   • Tablice (29)
   • Łańcuchy (33)
   • Wskaźniki (35)
   • Wskaźniki do składowych (38)
   • Referencje (39)
   • Typy klasowe (40)

Konwersje i definicje typów (41)

   • Konwersje typów (41)
   • Definicje typów (44)

Elementy leksykalne (44)

   • Komentarze (45)
   • Identyfikatory (46)
   • Słowa zastrzeżone (47)
   • Literały (47)
   • Operatory (48)
   • Wyrażenia (63)

Zakres (63)

   • Zakres lokalny (64)
   • Zakres klasy (64)
   • Zakres przestrzeni nazw (65)
   • Zakres pliku (65)
   • Inne zakresy (66)
   • Obejmowanie zakresów (66)

Deklaracje (67)

   • Deklaracje zmiennych (68)
   • Deklaracje funkcji (70)
   • Klasy pamięci (73)
   • Kwalifikatory (75)

Instrukcje (78)

   • Instrukcje wyrażeniowe (78)
   • Instrukcje puste (78)
   • Instrukcje złożone (79)
   • Instrukcje iteracyjne (80)
   • Instrukcje wyboru (82)
   • Instrukcje skoku (84)

Przestrzenie nazw (87)

   • Deklaracje using (88)
   • Dyrektywy using (89)
   • Anonimowe przestrzenie nazw (90)

Klasy, struktury i unie (90)

   • Deklaracje obiektów (91)
   • Dostęp do składowych (91)
   • Deklaracje danych składowych (92)
   • Deklaracje funkcji składowych (96)
   • Poziomy dostępu do składowych (101)
   • Funkcje i klasy zaprzyjaźnione (102)
   • Konstruktory (104)
   • Destruktory (108)
   • Deklaracje zagnieżdżone (109)
   • Deklaracje zapowiadające (110)
   • Struktury (111)
   • Unie (111)

Dziedziczenie (113)

   • Konstruktory a dziedziczenie (114)
   • Destruktory a dziedziczenie (116)
   • Wirtualne funkcje składowe (117)
   • Abstrakcyjne klasy bazowe (120)
   • Poziomy dostępu dla dziedziczenia (121)
   • Dziedziczenie wielokrotne (122)
   • Wirtualne klasy bazowe (124)

Szablony (125)

   • Klasy szablonowe (125)
   • Funkcje szablonowe (129)

Przeciążanie (132)

   • Przeciążanie funkcji (132)
   • Przeciążanie operatorów (134)

Zarządzanie pamięcią (137)

   • Przydział pamięci (137)
   • Odzyskiwanie pamięci (140)

Rzutowanie i informacja o typie czasu wykonywania (141)

   • Rzutowanie w stylu języka C (141)
   • Rzutowanie w języku C++ (142)
   • Informacja o typie czasu wykonywania (146)

Obsługa wyjątków (147)

   • try (148)
   • throw (148)
   • catch (149)
   • Specyfikacje wyjątków (150)

Biblioteka Standardowa C++ (151)

   • Przestrzeń nazw std (152)
   • Realizacja Biblioteki Standardowej C (153)
   • Standardowe pliki nagłówkowe C++ (153)
   • Strumienie wejściowo-wyjściowe (154)

Skorowidz (159)