Znajdź i zamień w Arkuszach Google

Wyszukiwanie danych to stosunkowo proste zagadnienie. Arkusze Google pozwalają nie tylko na przeszukiwaniu arkuszy w poszukiwaniu określonego słowa bądź wyrażenia. Wyszukiwaniu w Arkuszach daje znacznie więcej możliwości niż może nam się wydawać. Np. można zamienić lub usunąć znalezione wyrażenia.

W tym artykule dowiesz się o:

 • Wyszukiwanie tekstu we wszystkich arkuszach i określonych zakresach
 • Zamiana wyszukiwanego tekstu
 • Usuwanie tekstu za pomocą znajdź i zamień
Arkusz na którym będziemy pracować, okienko wyszukiwania wywołujemy skrótem CTRL+F

Wyszukiwanie

Wystarczy użyć skrótu CTRL+F i pojawi się okienko do wyszukiwania. Możemy wpisać np. borkowski (wielkość znaków nie ma znaczenia). Arkusze automatycznie przejdą do pierwszego wystąpienia tego wyrażenia i podświetlą na zielono wszystkie znalezione. Za pomocą klawisza ENTER możemy przejść do następnej znalezionej komórki z takim wyrażeniem.

Za pomocą strzałek w górę i w dół możemy przejść do kolejnej lub poprzedniej komórki (ENTER to to samo co kliknięcie strzałki w dół).

Strzałki służą do przechodzenia między komórkami ze znalezionym wyrażeniem

Wyszukiwanie w określonym zakresie

Czasami napotykamy trudności przy przeszukiwaniu bo dane z różnych kolumn mają pasującą zawartość. Szukając np. imienia Bronisław otrzymamy 7 wyników, ale część z wyników będzie dotyczyła adresu.

Żeby przeszukać tylko kolumnę A w której są imienia, musimy otworzyć okno znajdź i zamień. Możemy kliknąć w ikonkę 3 kropek w okienku wyszukiwania, lub użyć skrótu CTRL+H. Następnie wybrać z listy rozwijanej Wyszukaj „Określony zakres” i wybrać kolumnę A. Teraz możemy za pomocą przycisku Znajdź przejść do wyszukanych elementów.

Otworzenie za pomocą interfejsu okna znajdź i zamień
Wyszukiwanie w określonym zakresie aktywujemy przez wybranie „Określony zakres” z listy rozwijanej Wyszukaj

Zamiana wyszukanego tekstu

Co jeżeli chcemy zmienić masowo tekst występujący wielokrotnie w danym dokumencie? A może chcemy usunąć jakieś zbędne elementy? Zarówno do jednej jak i drugiej operacji służy Znajdź i zamień.

Chcąc np. usunąć przedrostek ul. przy nazwie ulic możemy do tego użyć właśnie Znajdź zamień. Uruchamiamy okienko (CTRL+H) W pole znajdź wpisujemy: ul. (spacja po kropce), pole Zmień na pozostawiamy puste. Sprawdzamy czy pole Wyszukaj jest prawidłowo zaznaczone, jeżeli chcemy zamienić skrót ul. w całym dokumencie możemy pozostawić to ustawienie bez zmian. Teraz klikamy Zamień wszystko.

Usuwanie zbędnych danych możemy zrobić poprzez mechanizm Znajdź i zamień (który wywołujemy poprzez skrót CTRL+H)
Efekt zastosowania

Zaawansowane możliwości

Co jeszcze umożliwia Znajdź i zamień? Możemy przy wyszukiwaniu i zastępowaniu uwzględnić wielkość liter, wtedy wyszukując imiona lub nazwiska musimy wpisaną frazę wpisać z wielkiej litery.

Dopasuj całą zawartość komórki

Dopasowanie całej zawartości komórki umożliwia nam wyszukiwać tylko jeżeli cały tekst zostanie znaleziony jako cała zawartość komórki. Wyszukując zatem ulicy gdy wpiszemy Romantyczna, to nie wystarczy, musimy dodać przedrostek ul. (jeżeli mamy pierwotny arkusz) oraz numer 49, czyli żeby znaleźć musimy mieć wpisaną całość „ul. Romantyczna 49”.

Uwaga: Dopasowanie całej zawartości komórki może być często problematyczne, jeżeli w danych mamy czasami spacje na końcu to takie dane nie będą znajdowane.

Szukaj używając wyrażeń regularnych

Szukaj używając wyrażeń regularnych – ta opcja, daje potężne możliwości jednak wymaga wiedzy o wyrażeniach regularnych. Omówię jeden prosty przypadek użycia. W bazie danych mamy imię Angelika w 2 pisowniach: Angelika i Andżelika ale także jedno z błędem Agnelika. Wyrażenia regularne pozwalają zastąpić wszystkie pisownie jedną. Otóż w okienku Znajdź Zamień włączamy opcje Szukaj, używając wyrażeń regularnych. I wprowadzamy wyrażenie:

An?(g|dż)n?elika

Co to wszystko oznacza?

 • n? – znak zapytania po znaku oznacza, że ten znak może wystąpić, ale może go nie być
 • (g|dż) – taki zapis oznacza, że wyszukując może brać 2 wersje pod uwagę np. Angelika i Andżelika

Dlatego zapis: An?(g|dż)n?elika w wyrażeniu regularnym oznacza, bierz pod uwagę takie wyrazy:

 • Angelika
 • Agelika
 • Agnelika
 • Andżelika
 • Adżelika
 • Adżnelika

Używanie wyrażeń regularnych.

Szukaj też w formułach

Mamy też możliwość zamiany w funkcjach. Możemy tego użyć do zamieniania adresowania komórek w funkcjach. Ta funkcja zostanie opisana w późniejszych lekcjach.

Ćwiczenia – Znajdź i zamień

 1. Sprawdź ile razy w bazie danych występuje nazwisko Czarnecki lub Czarnecka
 2. Poprzez Znajdź i Zamień dokonaj zamiany nazwy ulicy „Józefa Sypniewskiego” na „Igora Sypniewskiego” – operacja powinna zastąpić 3 wyniki
 3. Nazwisko „Lis” zamień na „Łasica” – operacja powinna zastąpić 3 wyniki

Przejdź do ćwiczeń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *