Formatowanie warunkowe w Arkuszach Google

Formatowanie warunkowe jest to rzecz unikatowa dla arkuszy kalkulacyjnych. Służy ono do wyróżniania danych w oparciu o warunki logiczne. Ich potencjał ujawnia się w tabelach których nie da się łatwo zeskanować wzrokiem.

Czytaj dalej „Formatowanie warunkowe w Arkuszach Google”