Formatowanie warunkowe w Arkuszach Google

Formatowanie warunkowe jest to rzecz unikatowa dla arkuszy kalkulacyjnych. Służy ono do wyróżniania danych w oparciu o warunki logiczne. Ich potencjał ujawnia się w tabelach których nie da się łatwo zeskanować wzrokiem.

Do nauki użyjemy listy monet z pewnego zbioru. Jest w nim 706 pozycji. To wystarczająco dużo, aby nie być w stanie szybko znaleźć danych. Formatowania regularnego użyjemy aby:

  • Wyróżnić błędy we wprowadzaniu danych
  • Wyróżnić ze względu na wartości

Dodanie Formatowania warunkowego

Należy zaznaczyć dane które chcemy sprawdzać i z menu Formatuj wybrać Formatowanie warunkowe (1).

Obraz 1. Tworzenie formatowania warunkowego

Sprawdzamy pole zastosuj do zakresu i ustawiamy reguły formatowania.

Obraz 2. Konfiguracja reguł formatowania.

Warunek ze względu na charakterystyczne znaki

Dzięki formatowaniu warunkowemu możemy podświetlić pola które zawierają określone znaki. Np. spacje na końcu danych. Tworzymy regułę formatowania dla wszystkich kolumn z danymi (1). Wybieramy regułę formatowania Tekst kończy się na: (2) i wprowadzamy spację (3). Ostatnią rzeczą jest styl formatowania (4).

Obrazek 3. Formatowanie warunkowe, zaznacz jeżeli na końcu znajduje się spacja.

Po zastosowaniu została zaznaczona komórka B5. Po edytowaniu jej, widzimy, że na końcu jest spacja.

Obrazek 4. Zaznaczenie komórki ze spacją na końcu.

Formatowanie warunkowe liczb

Jeżeli chcemy formatować komórki z liczbami, mamy tutaj dużo możliwości. Możemy po prostu utworzyć regułę logiczną (Obrazek 5), możemy też bazować na skali kolorów.

Obrazek 5. Reguły logiczne formatowania warunkowego

Na przykład możemy zaznaczyć wszystkie komórki z kolumny G które mają wartość 0,50 lub mniej (Obrazek 6).

Obrazek 6. Formatowanie warunkowe liczb.

Możemy też użyć Skali kolorów, w tym celu na panelu reguł formatowania wybieramy Skala kolorów (1).

Obrazek 6. Formatowanie warunkowe skala kolorów

Klikamy teraz podgląd (2) i możemy wybrać różne skale. Np. od czerwonego do zielonego. Możemy jeszcze skonfigurować logikę zaznaczania, jeżeli nie odpowiada nam standardowa. Przykładowo Punkt maksimum (5) zmieniamy na Liczba i wprowadzamy 9. Wtedy wartość 9 będzie traktowana jako maksymalna dla skali kolorów (wszystkie wartości 9 i więcej będą w pełni zielone).

Kolejność formatowań

Co jeżeli mamy kilka formatowań warunkowych i zwykłych na jednym obszarze? Istnieje określona logika w jaki sposób formatowania warunkowe są stosowane.

Przykładowo, utworzyłem formatowanie warunkowe na kolumnie J z warunkiem Tekst zaczyna się od i wpisałem wartość „Złoty polski”. Efekt jaki otrzymałem widoczny jest na obrazku 7.

Obrazek 7. Stosowanie 2 formatowań warunkowych.

Jak widać jedna komórka jest podświetlona na żółto. To ma związek z poprzednim formatowaniem warunkowym – w tym polu tekst kończy się spacją. Hierarchię formatowań warunkowych możemy sprawdzić wybierając Formatowanie z menu następnie Formatowanie warunkowe. Po prawej stronie pojawi się panel (1) na którym znajduje się lista formatowań warunkowych dla zaznaczonej komórki lub komórek. Czyli aby sprawdzić prawidłowo wyżej wspomniany problem, należy zaznaczyć kolumnę J.

Obrazek 8. Lista formatowań warunkowych dla kolumny J.

Lista na obrazku 8 pokazuje, także hierarchię Formatowań warunkowych, im wyżej tym ważniejsze. Dlatego jeżeli dana komórka spełnia kilka warunków to jej formatowanie będzie uzależnione od tej hierarchii. Wszystkie formatowania własne są najniżej w hierarchii (po wszystkich formatowaniach warunkowych. Czyli, jeżeli będziemy chcieli zmienić kolor wypełnienia w kolumnie J dla komórek „Złoty polski” kolor nie pojawi się do momentu gdy formatowanie warunkowe działa na te komórki.

Podsumowanie

Formatowanie warunkowe to jedno z łatwiejszych do opanowania narzędzi Arkuszy kalkulacyjnych. Daje ono dziesiątki możliwości. W tej lekcji skupiliśmy się wyłącznie na podstawach. Jednak poza prostym wyróżnianiem tekstu i cyfr możemy tworzyć wiele więcej. Wyróżniać duplikaty, ukrywać błędne wyniki funkcji weryfikować prawidłowość wprowadzonych danych.

Ćwiczenia – Formatowanie warunkowe

  1. W kolumnie B ustaw formatowanie warunkowe, aby komórki które mają wartość mniejszą niż 1,5 zostały podświetlone na czerwono
  2. W kolumnach od D do P dla wszystkich komórek z zawartością „-” ustaw szare wypełnienie i szary tekst (ten sam kolor).
  3. W kolumnie C ustaw żółte podświetlenie gdy średnica (pierwsza liczba) jest poniżej 5 mm

Przejdź do ćwiczeń

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *